CRETE KOURNAS

Lake Kournas

Andrew Haglington

Lake Kournas
Crete
Greece